ÇİFTLEŞME ANLAŞMASI
Çiftleşecek köpeklerin KIF bünyesinde temsil eden bir ırk derneğinin olması halinde çiftleşme anlaşması gerekli ödeme yapılarak ilgili ırk derneğinden temin edilecektir.
Çiftleşme anlaşması üzerinde bulunan tüm bölümler, dernek üretim sorumlusunca eksiksiz doldurularak üreticiye (dişi köpek sahibine) gönderilecektir.
Çiftleşme anlaşması üzerinde ayrıca ilgili ırk derneğinin kaşesi / tarih ile ırk derneği üretim sorumlusunun imzası ve ÜRETİME UYGUNDUR ibaresi bulunacaktır.
Çiftleşecek köpeklerin KIF bünyesinde temsil eden bir ırk derneğinin olmaması halinde üreticiler (dişi köpek sahibi) çiftleşme anlaşmasını ücreti mukabili KIF merkez ofisinden temin edeceklerdir.
Başvuru esnasında çiftleşecek erkek ve dişi köpeklere ait IRK STANDARTI DEĞERLENDİRME FORMLARI’ nın birer kopyasının ilgili derneğe veya KIF merkez ofisine ibraz edilmesi gereklidir.
KIF merkezinden alınan çiftleşme anlaşması üzerinde KIF kaşesi ve tarihinin bulunması gereklidir.

1.DOĞUM TEYİT FORMU
Yavruların doğumunu takip eden en geç 7 gün içinde dişi köpek sahibi tarafından davet edilen KIF kayıt yetkilisi tarafından, yavrular anne altında görülerek tanzim edilecek, imza altına alınacak ve evrak dişi köpek sahibine teslim edilecektir. 1.Doğum teyit formunun doldurulması ile ilgili detaylar KIF internet sitesinde bulunan ‘’KAYIT YETKİLİLERİ TÜZÜĞÜ’’ bölümünde bulunmaktadır.

Ö N E M L İ 
1.Doğum teyit formunun tanzim edilmesini takip eden 3 gün içerisinde çiftleşme anlaşmasının 1.(Beyaz) ve 2.(Sarı) kopyaları ile 1.Doğum Teyit formunun 1.(Beyaz) kopyasının üretici (dişi köpek sahibi) tarafından ileti ücreti ödenmek kaydı ile KIF merkezine gönderilmesi zorunludur.

MİKROCİP TALEBİ
Dişi köpek sahibi yavruların doğumunu takip eden 5. veya 6. haftada yavrulara uygulanacak mikrochip ve düzenlenecek soy kütük belgelerinin ederi olan tutarı KIF banka hesabına yatırarak KIF merkezinden yavrular için microchip talebinde bulunacaklardır.

2.DOĞUM TEYİT FORMU
Yavruların doğumunu takip eden 7.haftanın sonu veya 8.hafta içerisinde dişi köpek sahibi 2.doğum teyit formunun düzenlenmesi için KIF kayıt yetkilisini davet edecektir.
Kayıt Yetkilisi nezaretinde chipler veterinerce yavrulara uygulanacak ve 2.doğum teyit formu düzenlenerek dişi köpek sahibine teslim edilecektir.Bu belgenin 1.(beyaz) kopyası
ileti ücreti ödenmek kaydı ile dişi köpek sahibi tarafından KIF merkezine yollanacaktır.
KIF merkez ofisince yapılacak son kontrolden sonra yavruların secereleri tanzim edilerek dişi köpek sahibine gönderilecektir.
Yavruların yeni sahiplerine mikrochipleri takılmış olarak teslim edilmesi zorunludur

KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU
ÜRETİM KOMİSYONU

Kategoriler: Duyurular